exness globalgt

ทีมพัฒนาเหรียญ ACT ปัด Rug Pull ย้ำราคาที่ร่วงลงเกิดจากการซื้อขายของตลาด แจงยังมี Liquidity Pool มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์

ทีมพัฒนาเหรียญ ACT ปัด Rug Pull

ทีมพัฒนาเหรียญ ACT ปัด Rug Pull ย้ำราคาที่ร่วงลงเกิดจากการซื้อขายของตลาด แจงยังมี Liquidity Pool มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์

.
หลังจากทีมข่าว THE STANDARD WEALTH ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเหรียญ เหรียญ ACT หรือ Acet คริปโตสัญชาติไทยที่ชูคอนเซปต์ตอนเปิดตัวว่าจะเป็น ‘DeFansFi Token’ ซึ่งเป็นการผนวกระหว่าง Fans Token และ Decentralized Finance ให้ผู้คนและภาคธุรกิจเข้าไปใช้ เกิดเหตุการณ์ที่เข้าข่ายว่าอาจจะเป็นการ ‘Rug Pull’
.
โดยประเด็นดังกล่าว สืบเนื่องจากราคาเหรียญ ACT อยู่ๆ ก็ถูกทิ้งดิ่งลงมา ขณะที่ ข้อมูลของเว็บไซต์ BSC Scan ที่ไว้ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนบล็อกเชน พบว่าเหรียญดังกล่าวถูกดึงออกจากระบบไป ทำให้ไม่มีปริมาณเหรียญในตลาดเหลืออยู่ คาดว่าเป็นความเสียหายหลายล้านเหรียญ https://bscscan.com/…/0x9f3bcbe48e8b754f331dfc694a894e8…
.
อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวทีมพัฒนาเหรียญ ACT ได้เข้ามาชี้แจงผ่านเพจของ THE STANDARD WEALTH โดยอธิบายว่า เหรียญ ACT ไม่ได้มีการ Rug Pull แต่อย่างใด ซึ่งการเคลื่อนที่ของราคาทั้งหมดเกิดจากการซื้อขายของตลาด
.
นอกจากนี้ ACT ยังคงมี Liquidity Pool อยู่มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ และยังสามารถทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้อย่างปกติ สามารถตรวจสอบได้ที่ https://swap.arken.finance/…/0x9f3bcbe48e8b754f331dfc69…
.
ขณะเดียวกัน เหรียญ ACT ยังเป็นเหรียญที่มี Trust Score สูง และอยู่ในอันดับ Top 3,000 ของ Cryptocurrency ทั่วโลกจากการจัดอันดับของ CoinMarketCap: https://coinmarketcap.com/currencies/acet/
.
นอกจากนี้ เหรียญ ACT ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยจาก Auditor ระดับสากลสองแห่ง ได้แก่ CertiK และ PeckShield และสามารถตรวจสอบว่าใน LP ยังมีสภาพคล่องอยู่จริงหรือไม่ได้ที่: https://pancakeswap.finance/…/0x9f3bcbe48e8b754f331dfc6…
.
ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)​ ได้เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนการให้บริการแก่ลูกค้าของผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม DeFi ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการชักชวนให้ประชาชนมาใช้บริการในวงกว้าง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง มีกรณีที่เป็นการหลอกลวงและการโจรกรรมทางไซเบอร์ ทำให้เสียหายและอาจไม่มีโอกาสในการดำเนินคดีหรือติดตามทวงคืน
.
โดยสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวยังเป็นเรื่องใหม่ มีรูปแบบและลักษณะของบริการที่หลากหลาย รวมทั้งอาจจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ และส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศยังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าการให้บริการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานใด
.
รวมทั้งมีความเสี่ยงสูง และที่ผ่านมามีกรณีที่เป็นการหลอกลวง มีการโจรกรรมทางไซเบอร์ ทำให้ผู้ลงทุนเสียหาย และอาจไม่มีโอกาสติดตามทวงคืน เนื่องจากอำนาจในการเข้าถึงและควบคุมทรัพย์สินเป็นของผู้พัฒนาแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว
.
ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้าของผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีความชัดเจน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ดังนี้
.
1. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปทำธุรกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์ม DeFi
.
2. ห้ามมิให้ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลให้คำแนะนำแก่ลูกค้า หรือจัดทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ DeFi เพื่อป้องกันการชักชวนให้ประชาชนมาใช้บริการดังกล่าวในวงกว้าง
ข้อมูล ทีมพัฒนาเหรียญ ACT ปัด Rug Pull จาก : THE STANDARD WEALTH