exness globalgt

Platforms การซื้อขาย NFT ควรอยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของสหภาพยุโรป สมาชิกของรัฐสภายุโรปกล่าว

Platforms ซื้อขาย NFT ควรอยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของสหภาพยุโรป สมาชิกของรัฐสภายุโรปกล่าว

Platform ซื้อขาย NFT ควรอยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของสหภาพยุโรป สมาชิกของรัฐสภายุโรปกล่าว : “แพลตฟอร์มการซื้อขาย NFT ควรอยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของสหภาพยุโรป (AML)” สมาชิกของรัฐสภายุโรปได้กล่าวในการแก้ไขกฎหมายที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์

ฝ่ายนิติบัญญัติจากพรรคกรีน (Green Party) ดูเหมือนจะสนับสนุนให้กระเป๋าเงิน Crypto และ DeFi อยู่ภายใต้ระเบียบที่เสนอเกี่ยวกับการฟอกเงิน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กลุ่มได้ตกลงชั่วคราวเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่ออกแบบมาเพื่ออนุญาตบริษัท crypto หรือที่รู้จักในชื่อ Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจสอบตัวตนในการทำธุรกรรม แต่คณะกรรมาธิการยุโรปต้องการให้เพิ่มขั้นตอนการฟอกเงิน ซึ่งครอบคลุมภาคส่วนต่าง ๆ เช่นการธนาคาร

การแก้ไขกฎหมายที่เสนอโดย Ernest Urtasun และ Kira Marie Peter-Hansen จากพรรคกรีน ร่วมกับนักสังคมนิยม Aurore Lalucq และ Csaba Molnár เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม NFT ระบุว่า – ใครก็ตามที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำเข้า การผลิต หรือซื้อขายสินทรัพย์ที่เป็นตัวแทน หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของผลงานศิลปะหรือของสะสม – ควรอยู่ภายใต้กฎหมายฟอกเงินของสหภาพยุโรป ตามเอกสารลงวันที่ 22 มิถุนายน

นั่นหมายความว่า OpenSea อาจต้องประเมินความเสี่ยงของการเงินที่ผิดกฎหมายที่ไหลผ่านระบบของพวกเขา และทำการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าใหม่และธุรกรรมที่น่าสงสัย เทียบเท่ากับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ธนาคาร ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ผู้ค้างานศิลปะและอื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงอื่นที่เสนอโดย Gunnar Beck จากพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี มีความพยายามที่จะปกป้อง cryptocurrencies จากผลกระทบของกฎหมาย โดยกล่าวว่าพวกเขา “ทำให้ผู้คนสามารถกระจายพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา และปกป้องตนเองจากความเสี่ยงของ [ธนาคารกลางยุโรป] ] – หรืออัตราเงินเฟ้อที่เกิดจากเงินยูโร”

ข้อมูลจาก : https://www.coindesk.com/policy/2022/07/04/nft-platforms-should-be-caught-by-eu-money-laundering-overhaul-lawmakers-say/

สมัคร XM

exness รีวิว

รีวิวโบรกเกอร์

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker

: