300x250_TH_Registration_Stocks

อันดับ Broker Forex ปี 2021

เปิดบัญชีเทรด

1.Exness =  เปิดบัญชีกับ Exness  คะแนน 95%

2.XM = เปิดบัญชีกับ XM   คะแนน 90%          

3.FBS = เปิดบัญชีกับ FBS  คะแนน 89%

4.GMI Edge = เปิดบัญชีกับ GMI Edge  คะแนน 87%

5.Roboforex = เปิดบัญชีกับ Roboforex  คะแนน 87%

6.Weltrade = เปิดบัญชีกับ Weltrade  คะแนน 87%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

โปรแกรมสรุปข้อมุลทางเทคนิคได้รับการควบคุมระบบการทำงานโดยInvesting.com ประเทศไทย

 

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์ (Real Time Economic Calendar) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Investing.com ประเทศไทย.

 

อัตราดอกเบี้ย

 

Investing.com ประเทศไทย.
 

อัตราดอกเบี้ย ควบคุมดูแลการทำงานโดย Investing.com ประเทศไทย

คำนวณ ฟีโบนักชี

เครื่องคำนวณ Fibonacci ควบคุมดูแลระบบการทำงานโดย Investing.com ประเทศไทย