exness globalgt

ส.ส. มินิโซตาจ่อเสนอร่างกฎหมายจำกัดอำนาจธนาคารกลางสหรัฐ FED ในการออก CBDC หวั่นตามรอยจีน

ส.ส. มินิโซตาจ่อเสนอร่างกฎหมายจำกัดอำนาจธนาคารกลางสหรัฐ FED

ส.ส. มินิโซตาจ่อเสนอร่างกฎหมายจำกัดอำนาจธนาคารกลางสหรัฐ FED ในการออก CBDC หวั่นตามรอยจีน : เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม Tom Emmer ส.ส. จากรัฐมินิโซตาได้ประกาศว่า เขากำลังจะเสนอร่างกฎหมายที่มุ่งป้องกันไม่ให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ทำหน้าที่เหมือนธนาคารรายย่อย โดยจะห้ามมิให้ธนาคารกลางนั้นสามารถออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) หรือ “ดอลลาร์ดิจิทัล” ให้กับผู้บริโภคโดยตรงได้
Emmer มองว่า การที่รัฐบาลให้ผู้ใช้บริการเปิดบัญชีเพื่อเข้าถึงผลประโยชน์จากดอลลาร์ดิจิทัลนั้นจะทำให้ Fed มุ่งหน้าเข้าสู่หนทางแห่งการเป็นเผด็จการดิจิทัลเฉกเช่นจีน

“Fed ไม่มีและไม่ควรมีอำนาจที่จะเปิดบัญชีให้กับผู้ใช้บริการแบบธนาคารรายย่อย” Emmer กล่าว และยังเสริมอีกว่า ดอลลาร์ดิจิทัลที่ Fed จะนำมาใช้นั้นจะต้องเข้าถึงได้ทุกคน ทำธุรกรรมบนบล็อกเชนที่โปร่งใส และรักษาความเป็นส่วนตัวของเงิน
นอกจากนี้ เขายังวิจารณ์การออกสกุลเงิน CBDC ของธนาคารกลางสหรัฐอีกว่า ยังมีความรวมศูนย์เกินไป ซึ่งจะทำให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นั้นเสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้ อีกทั้ง ดอลลาร์ดิจิทัลนั้นควรมุ่งป้องกันความเป็นส่วนตัวทางการเงิน รักษาอำนาจของสกุลเงินตราหลักของประเทศ รวมถึงสนับสนุนนวัตกรรมด้วย

ที่มา :Siam Crypto

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

bestbroker168

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker168
Line ID : @bestbroker168