exness globalgt

เชียงใหม่ ประกาศสร้างเมืองแห่ง Blockchain แห่งแรกของเมืองไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เชียงใหม่ ประกาศสร้างเมืองแห่ง Blockchain แห่งแรกของเมืองไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เชียงใหม่ ประกาศสร้างเมืองแห่ง Blockchain แห่งแรกของเมืองไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:48 น. นำทีมโดยทีมผู้บริหารเพจและผู้จัดงาน Block Mountain CNX, ทีมผู้บริหารเพจเช้านี้ และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุน ประกาศเปิดตัวโปรเจกต์ “Chiangmai Crypto City” (CCC) ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เชียงใหม่ ประกาศสร้างเมืองแห่ง Blockchain แห่งแรกของเมืองไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โปรเจกต์ “Chiangmai Crypto City” หรือ “Blockchain City” นั้นเป็น Decentralized Open Source Platform บนระบบบล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะ ( Smart Contract ) ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโลกอนาคต โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมาทำธุรกิจร่วมกัน หรือ ผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน

 

ณ ปัจจุบันนั้นมีเมืองในต่างประเทศที่มีการปรับตัวเอาระบบบล็อกเชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเมือง หรือที่เรียกว่า “Blockchain Infrastructure” เช่น เมือง New York, Miami, Reno หรือ Wyoming ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือ “Zug” เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาปที่สวยงามและเป็นหนึ่งในเมืองที่มีรายได้สูงสุดในสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย

เมื่อภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันผลักดันให้มีกฎหมายข้อบังคับ การควบคุมดูแล ที่เปิดโอกาสต่อธุรกิจในรูปแบบบล็อกเชน และส่งเสริมด้านงบประมาณและบุคลากรต่อภาคประชาชนและเอกชนมากขึ้น ส่งผลทำให้เมืองเล็ก ๆ อย่าง “Zug” นั้นมีบริบทที่เอื้อต่อธุรกิจ “Start-Up Technology”

มูลค่าการตลาดในปัจจุบันของเมือง Zug มีอยู่ราว ๆ 611B$ หรือราวๆ  20 ล้าน ๆ บาท เทียบเท่างบประมาณประเทศไทยก็ราว ๆ 6 ปีเศษรวมกัน

สำหรับโปรเจกต์ “Chiangmai Crypto City” หรือ “Blockchain City” นั้นเป็น Decentralized Open Source Platform บนระบบบล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะ ( Smart Contract ) ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโลกอนาคต  โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมาทำธุรกิจร่วมกัน หรือ ผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา พญ. นวพร นะลิตา Project Manager ได้ให้ข้อมูลใน หัวข้อ สร้างเมือง สร้างรายได้ สร้างได้ที่ Metaverse! Crypto City คืออะไร และจะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเมืองต่าง ๆ ได้อย่างไร? Experience Center by Zipmex ว่า

“โปรเจกต์ Chiangmai Crypto City ( CCC ) จะเป็น Social Enterprise Platform ที่ยินดีต้อนรับผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาร่วมพัฒนาองค์กรและชุมชน โดยไม่จำกัดว่าเป็นแค่คนในจังหวัดเชียงใหม่ หรือ คนไทย รวมไปถึงไม่จำกัดเรื่องอายุ อาชีพ และ ระยะเวลาการเข้าร่วม สิ่งที่น่าจับตามองคือ หากโปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จจริง ก็จะสามารถช่วยบ่มเพาะให้เกิดบริษัท Unicorn ใหม่ ๆ ขึ้นมา และสามารถช่วยสร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจไทยผ่านโลกธุรกิจยุคดิจิทัลได้”

เชียงใหม่ ประกาศสร้างเมืองแห่ง Blockchain

โดยบุคคลและหน่วยงานที่สนใจสามารถร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการได้ที่