exness globalgt

เวียดนามเตรียมสร้างกรอบกฎหมายสำหรับตลาดคริปโต

crypto

เวียดนามเตรียมสร้างกรอบกฎหมายสำหรับตลาดคริปโต : เวียดนามเอาจริง!! หลังรองนายกสั่งให้กระทรวงการคลังสร้างกรอบกฎหมายสำหรับตลาดคริปโต Le Minh Khai รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้ออกประกาศไปยังกระทรวงการคลังขอให้พวกเขาสำรวจและแก้ไขกฎหมายเพื่อสร้างกรอบทางกฎหมายสำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
เวียดนามเตรียมสร้างกรอบกฎหมายสำหรับตลาดคริปโต

รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้กระทรวงการคลัง รับผิดชอบในการพัฒนากรอบกฎหมายสำหรับตลาดคริปโต รวมถึงการระบุเอกสารทางกฎหมายเฉพาะที่จำเป็นต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติม

โดยทางกระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรม , สารสนเทศและการสื่อสาร และธนาคารแห่งเวียดนาม เพื่อพัฒนากรอบการกำกับดูแลสำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รายงานจาก Vietnam Net

กระทรวงทั้งสามพร้อมกับธนาคารกลางจะพิจารณาด้านกฎหมายต่างๆ ของสินทรัพย์ดิจิทัลและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

กรอบกฎหมายใหม่สำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจะได้รับการพัฒนาตามมติ 1255 ซึ่งออกโดยนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม 2017 โดยในปีนั้น รัฐบาลได้ผ่านมติ 1255 ซึ่งอนุมัติแผนพัฒนากรอบกฎหมายสำหรับ “virtual assets , digital currencies และ virtual currencies”

แม้จะไม่มีกรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับตลาด crypto ในประเทศ แต่ชาวเวียดนามมีสัดส่วนผู้ถือ crypto สูงที่สุดทั่วโลก โดยตามรายงานความเป็นเจ้าของ crypto ของ Finder พบว่า เวียดนามอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีการถือ crypto อยู่ถึง 41% ของประชากร

 

ข้อมูลจาก : https://bitcoinaddict.org/2022/03/30/vietnamese-deputy-pm-calls-for-building-legal-framework-for-digital-assets/

สมัคร Exness

Exness รีวิว

โบรกเกอร์ Exness

โบรกเกอร์ forex

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker168
Line ID : @bestbroker168