globalgt exness

ใบอนุญาต Forex (Forex license)

ใบอนุญาต Forex

ใบอนุญาต Forex (Forex license) ใช้กำกับดูแล โบรกเกอร์ Forex ในการดำเนินการธุรกิจให้ถูกต้องตรงไปตรงมา และช่วยเหลือชดเชยผลประโยชน์ต่างๆ ที่สูญเสียไป หากโบรกเกอร์ Forex นั้น ปิดตัวลง “ใบอนุญาต Forex” ( Forex Regulator ) กำกับดูแล เพราะการจดทะเบียน เป็นสิ่งแรกที่สำคัญที่จะบ่งบอกได้ว่าโบรกเกอร์ Forex นั้น มีความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และมีความปลอดภัย เพราะหากเกิดโบรกเกอร์ที่เทรดเดอร์เปิดบัญชีเทรดอยู่นั้นปิดตัวลง หน่วยงานกำกับดูแลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและชดเชยผลประโยชน์ต่างๆ ที่สูญเสียไป

หน่วยงานก็จะทำการลงทะเบียน ออกใบอนุญาต และทำการตรวจสอบ ประเมินว่าโบรคเกอร์แต่ละโบรคเกอร์นั้นทำงานสอดคล้องกับมาตรฐาน นอกจากนี้ โบรคเกอร์ Forex อาจจะต้องใช้เงินประกัน คือการนำเงินจำนวนหนึ่งตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ในแต่ละประเทศ ไปวางประกันไว้ที่หน่วยงานที่กำกับในประเทศนั้น ๆ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในกรณีที่เกิดการล้มละลายแล้วจะมีเงินชดเชยให้กับกลุ่มลูกค้าเป็นต้น
 
 

จุดประสงค์ของใบอนุญาต ใบอนุญาต Forex 

  1) เพื่อป้องกันการทุจริต, ฉ้อโกงโดยทั่วไปจะมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

  2) การตรวจสอบงบการเงินประจำปีโดยผู้ตรวจสอบบัญชี

  3) เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

  4) การให้บริการที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

  5) การเก็บรักษาเงินทุนของลูกค้าที่ต้องแยกบัญชีต่างหากไม่ให้เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย, ภาระหนี้สินของบริษัท 

  6) เงื่อนไขการชดเชยกรณีที่โบรกเกอร์ประสบปัญหาทางหนี้สิน, ล้มละลาย

 

ใบอนุญาต Forex

สำนักงานกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินประเทศเซเชลส์ (FSA)

ใบอนุญาต FSA

FSA (Financial Services Authority Seychelles) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลในกำกับของรัฐที่รับผิดชอบภาคบริการทางสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในเซเชลส์ FSA ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ Financial Services Authority ปี 2013 มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตและควบคุมใบอนุญาต บังคับใช้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในภาคบริการทางสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในเซเชลส์ กิจกรรมที่ได้รับการควบคุม ได้แก่ การบริการด้านความไว้วางใจในตลาดทุนและแผนการลงทุน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการพนัน FSA ยังรับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทให้แก่ ธุรกิจระหว่างประเทศ มูลนิธิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และการบริการด้านความไว้วางใจระหว่างประเทศในเซเชลส์

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต FSA: เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาต: ตรวจสอบ

 

 

ธนาคารกลางกือราเซาและซินต์มาร์เติน (CBCS)

ใบอนุญาต CBCS

CBCS (CENTRALE BANK) ธนาคารกลางกือราเซาและซินต์มาร์เตินเป็นผู้ตรวจสอบภาคการเงินของประเทศกือราเซาและซินต์มาร์เติน เพื่อส่งเสริมความมั่นคง ความสุจริต ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเสถียรภาพของภาคส่วนนี้

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต CBCS: เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาต: ตรวจสอบ

 

 

 

คณะกรรมการบริการด้านการเงิน (FSC)

ใบอนุญาต FSC

FSC (Financial Services Commission) คือหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบธุรกิจบริการด้านการเงินทั้งหมดที่ดำเนินงานภายในและจากหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

 

FSC คือหน่วยงานกำกับดูแลแบบบูรณาการสำหรับภาคบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารและธุรกิจระดับสากลในมอริเชียส

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต FSC: เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาต: ตรวจสอบ

 

 

สำนักงานกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน (FSCA)

 

ใบอนุญาต FSCA

FSCA (Financial Sector Conduct Authority) มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินการของตลาด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานด้วยความซื่อตรงภายในตลาดการเงิน และเพื่อปกป้องลูกค้าทางการเงิน โดยการส่งเสริมให้สถาบันทางการเงินปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต FSCA: เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาต: ตรวจสอบ

 

 

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไซปรัส (CySEC)

ใบอนุญาต CySEC

CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลสาธารณะที่ดำเนินงานอย่างอิสระ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลบริการด้านการลงทุนในประเทศไซปรัส

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต CySEC: เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาต:ตรวจสอบ

 

 

สำนักงานกำกับดูแลสถาบันการเงินของประเทศอังกฤษ (FCA)

ใบอนุญาต FCA

FCA (Financial Conduct Authority)  เป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินในสหราชอาณาจักร แต่ดำเนินการโดยไม่ขึ้นกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรและได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2012 พระราชบัญญัติการให้บริการทางการเงิน พ.ศ. 2012 ได้รับความยินยอมและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2013 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้สร้างกรอบการกำกับดูแลบริการทางการเงินใหม่และยกเลิกหน่วยงานบริการทางการเงินเดิม FCA ควบคุมกำกับดูแลบริษัทที่ให้บริการทางด้านการเงินทั้งสำหรับรายย่อยและรายใหญ่ในสหราชอาณาจักร ทำให้ตลาดการเงินดำเนินไปด้วยดี เพื่อปกป้องผู้บริโภค เพิ่มความมั่นคงของตลาด

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต FCA: เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาต: ตรวจสอบ

 

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของฮ่องกง (SFC)

ใบอนุญาต sfc

 

(SFC) Securities Futures Commission สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นในปี 2532 เพื่อควบคุมหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต SFC: เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาต: ตรวจสอบ

 

 

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของออสเตรเลีย (ASIC)

ใบอนุญาต ASIC

(ASIC) Australian Securities & Investment Commission เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลออสเตรเลีย จัดตั้งขึ้นภายใต้และดูแลพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต ASIC: เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาต: ตรวจสอบ

 

 

องค์กรกำกับดูแลอุตสาหกรรมการลงทุนของแคนาดา (IIROC)

ใบอนุญาต iiroc

(IIROC) Investment Industry Regulatory Organization of Canada เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลออสเตรเลีย จัดตั้งขึ้นภายใต้และดูแลพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต IIROC: เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาต: ตรวจสอบ

 

 

สำนักงานกำกับการบริการทางการเงินแห่งประเทศญี่ปุ่น (JFSA)

JFSA

(JFSA) Japanese Financial Services Agency ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านความมั่นคงระบบการเงินประเทศญี่ปุ่น ทำหน้าที่ดูแลด้านการธนาคาร การประกันภัย หลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยน การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินของญี่ปุ่น การคุ้มครองผู้ฝากเงิน ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และผู้ลงทุนหลักทรัพย์

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต JFSA: เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาต: ตรวจสอบ

 

 

 

ธนาคารกลางของสิงคโปร์ (MAS)

MAS

(MAS) The Monetary Authority of Singapore เป็นธนาคารกลางของสิงคโปร์มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายการเงินของสิงคโปร์ส่งเสริม เศรษฐกิจของสิงคโปร์ ออกธนบัตร รวมทั้งระบบทุนสำรองแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต MAS: เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาต: ตรวจสอบ

 

 

 

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการตลาดการเงินอิสระของสวิตเซอร์แลนด์ (FINMA)

FINMA

(FINMA) Swiss Financial Market Supervisory Authority หน่วยงานกำกับดูแลด้านการตลาดการเงินอิสระของสวิตเซอร์แลนด์ มีหน้าที่กำกับดูแลธนาคาร บริษัทประกันภัยการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน โบรกเกอร์ หลักทรัพย์ แผนการลงทุนแบบรวมและผู้จัดการสินทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุน

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต FINMA: เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาต: ตรวจสอบ

 

 

 

คณะกรรมการสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา(CFTC)

CFTC

 

(CFTC) Commodity Futures Trading Commission เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหรัฐที่รับผิดชอบในการดูแลสินค้าล่วงหน้าตัวเลือกและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินและตลาดตัวเลือก งานของ CFTC เพื่อปกป้องผู้เข้าร่วมตลาดและประชาชนจากการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการเงินล่วงหน้าตัวเลือกการจัดการตลาดและการจัดการที่ไม่เป็นธรรมและรับประกันการเปิดการแข่งขันและความน่าเชื่อถือทางการเงินของตลาดล่วงหน้า

 

พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์กำหนดให้บริษัทและบุคคลบางกลุ่มต้องจดทะเบียนกับ CFTC การลงทะเบียนและการตรวจสอบตัวกลางดำเนินการในนามของ CFTC โดย National Futures Association (NFA) ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาต CFTC: เรียนรู้เพิ่มเติม

ตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาต: ตรวจสอบ

 

 

 

 

 

 

เปิดบัญชี Binance เทรด cryptocurrency

เปิดบัญชี Exness เทรด ค่าสกุลเงิน โลหะ ทองคำ บิทคอยน์

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker168

 

 

 

Metatrader4 คือ MetaTrader 5 แอปมือถือ MetaTrader (Mobile MetaTrader) แอปมือถือ MetaTrader