globalgt exness
โปรโมชั่น Global GT เริ่มวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2022
โปรโมชั่น Global GT เริ่มวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2022
 
Free swap ทองทุกบัญชี
Free swap คริปโตทุกบัญชี
Free swap Indices ได้ 3 วัน
 
*** Welcome bonus 40% รับโบนัสสูงสุดถึง $1500
* สำหรับคนที่ฝากครั้งแรก $0 – $149 จะไม่ได้รับ welcome bonus แต่จะได้รับ Loyalty อัตโนมัติ 20%
 
* สำหรับคนที่ฝากครั้งแรก $150 – $1,999 จะได้รับ welcome bonus ปกติ 40% สูงสุดของโบนัสคือ $600
 
* สำหรับคนที่ฝากครั้งแรก $2000 ขึ้นไปจะได้รับ welcome bonus 40% สูงสุดที่ $1,500
 
Loyalty bonus 20%
!!Supercharge Bonus!! ฝาก $2000 ได้รับ Loyalty bonus 30% !!!
 
 
และในทุกๆการเทรดคุณจะได้รับ
25$ ต่อ GT lot ของการเทรดคริปโต
7.50$ ต่อ GT lot ของการเทรดสกุลเงิน
4$ ต่อ GT lot ของการเทรดพลังงานและโลหะมีค่า
2.50$ ต่อ GT lot ของการเทรดดัชนี
 
โปรโมชั่น Global GT เริ่มวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2022