exness globalgt

ราคาทองวันนี้ 11/3/65

ราคาทองวันนี้ 11/3/65

ราคาทองวันนี้ 11/3/65 ครั้งที่ 1 ราคาคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 31,750.00  บาท

( ราคาทองคงที่ลดลง 50 บาท )

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น. ครั้งที่ 1

( ราคาทองคงที่ลดลง 50 บาท )

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น. ครั้งที่ 1

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 30,592.88 บาท ขายออกบาทละ 31,750.00 บาท

( ราคาทองคงที่ลดลง 50 บาท )

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,150.00 บาท ขายออกบาทละ 31,250.00 บาท

( ราคาทองคงที่เพิ่มขึ้น 150 บาท )