exness globalgt

ราคาทองวันนี้ 21/3/65

ราคาทองวันนี้ 21/3/65

ราคาทองวันนี้ 21/3/65 ครั้งที่ 1 ราคาคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 30,950.00  บาท

( ราคาทองลดลง 50 บาท )

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น. ครั้งที่ 1

( ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท )

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น. ครั้งที่ 1

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,804.56 บาท ขายออกบาทละ 30,950.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 30,350.00 บาท ขายออกบาทละ 30,450.00บาท

( ราคาทองเพิ่มขึ้น 100 บาท )