exness globalgt

ราคาทองวันนี้ 28/2/65

ราคาทองวันนี้ 28/2/65

ราคาทองวันนี้ 28/2/65 ครั้งที่ 1 ราคาคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 30,050.00  บาท

( ราคาทองคงที่เพิ่มขึ้น 400 บาท )

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 น. ครั้งที่ 1

( ราคาทองคงที่เพิ่มขึ้น 50 บาท )

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 น. ครั้งที่ 1

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,925.28 บาท ขายออกบาทละ 30,050.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 29,450.00 บาท ขายออกบาทละ 29,550.00 บาท