exness globalgt

ราคาทองวันนี้ 31/1/65

ราคาทองวันนี้ 31/1/65

ราคาทองวันนี้ 31/1/65 ครั้งที่ 1 ราคาคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,850.00  บาท

( ราคาทองลดลง 100 บาท )

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09:23 น. ครั้งที่ 1

( ราคาทองลดลง 210 บาท )

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09:23 น. ครั้งที่ 1

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,742.80บาท ขายออกบาทละ 28,850.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,250.00 บาท ขายออกบาทละ28,350.00 บาท