exness globalgt

ราคาทองวันนี้ 31/3/65

ราคาทองวันนี้ 31/3/65

ราคาทองวันนี้ 31/3/65 ครั้งที่ 1 ราคาคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 30,900.00 บาท

( ราคาทองรูปพรรณเพิ่มขึ้น 100 บาท )

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 น. ครั้งที่ 1

( ราคาทองรูปพรรณเพิ่มขึ้น 100 บาท )

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 น. ครั้งที่ 1

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,759.08  บาท ขายออกบาทละ 30,900.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 30,300.00 บาท ขายออกบาทละ 30,400.00 บาท

( ราคาทองเพิ่มขึ้น 100 บาท )