exness globalgt

ราคาทองวันนี้ 4/2/65

ราคาทองวันนี้ 4/2/65

ราคาทองวันนี้ 4/2/65 ครั้งที่ 1 ราคาคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,800.00  บาท

( ราคาทองลดลง 100 บาท )

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:23 น. ครั้งที่ 1

( ราคาทองลดลง 100 บาท )

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:23 น. ครั้งที่ 1

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,688.28 บาท ขายออกบาทละ 28,800.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,200.00 บาท ขายออกบาทละ28,300.00 บาท