exness globalgt

ราคาทองวันนี้ 7/2/65

ราคาทองวันนี้ 7/2/65

ราคาทองวันนี้ 7/2/65 ครั้งที่ 1 ราคาคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750.00  บาท

( ราคาทองลดลง 50 บาท )

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:23 น. ครั้งที่ 1

( ราคาทองลดลง 50 บาท )

ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:23 น. ครั้งที่ 1

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,658.28 บาท ขายออกบาทละ 28,750.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150.00 บาท ขายออกบาทละ28,250.00 บาท