30.9 C
Thailand
วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023

GULF ลงทุนใน Binance.US ที่สหรัฐฯ เหรียญ BNB และเตรียมตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อทําศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย

GULF ลงทุนใน Binance US พร้อมทั้งซื้อ BNB และเตรียมเปิด Exchange ในไทย  : GULF ลงทุนใน Binance.US ที่สหรัฐฯ เหรียญ BNB และเตรียมตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อทําศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เผยว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด (Gulf Innova) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้น 100% ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Binance เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศไทยและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องนั้น

โดยเตรียมตั้งกระดานเทรดคริปโตในไทย เข้าลงทุนสกุลเงินดิจิทัล BNB รวมทั้งลงทุนในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Binance.US ประเทศสหรัฐ ที่จะ IPO อีก 2-3 ปีข้างหน้า

เซ็นร่วมทุน Binance ตั้งกระดานเทรดคริปโตในไทย

หลังจาก GULF ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เรื่องบริษัทย่อย “กัลฟ์ อินโนวา” ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Binance เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศไทยและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 Gulf Innova ได้เข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) กับ Binance Capital Management แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย หลังบริษัทร่วมทุนได้จัดตั้งแล้วเสร็จ บริษัทร่วมทุนจะดำเนินการขอใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและใบอนุญาตอื่น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงทุนเหรียญ BNB

รวมทั้งได้ต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล Gulf International Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย GULF ถือหุ้น 100% ได้มีการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล BNB ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลัก (Native Coin) ของระบบนิเวศทางธุรกิจของ Binance (BNB Chain Ecosystem) ใช้เป็น Utility Token เพื่อใช้งาน Application ที่อยู่บน BNB Chain ซึ่งเป็นบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดของโลกตามจำนวนผู้ใช้งาน (Active Users) ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำและมีความสามารถในการจัดการธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จำนวนการทำธุรกรรมผ่าน BNB Chain เติบโตก้าวกระโดด นำไปสู่ความต้องการการใช้สกุลเงิน BNB ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ลงทุน Binance.US  เตรียม IPO อีก 2-3 ปี

นอกจากนี้ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited หรือ Gulf HK ซึ่งเป็นบริษัทย่อย GULF ถือหุ้น 100% ได้เข้าลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ใหม่ (Series Seed Preferred Stock) ที่ออกโดย BAM Trading Services Inc. ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในสหรัฐ ภายใต้ชื่อ Binance.US

Binance.US ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 และเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผู้ใช้จำนวนหลายล้านคน และมีปริมาณการซื้อขายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน Binance.US ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐ จำนวน 45 รัฐและ 7 ดินแดน โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการทั่วสหรัฐ ภายในสิ้น ปี 2565

ทั้งนี้ Binance.US จะนำเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการเพิ่มจำนวนบุคลากรทำการตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทน เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และลงทุนซื้อกิจการที่มีศักยภาพในอนาคต โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

การที่ GULF เข้าไปลงทุนใน Binance.US จึงเป็นการเปิดโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีจำนวนผู้ใช้งานเติบโตเร็วที่สุดในโลก และยังสามารถรับรู้มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ Binance.US เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

GULF เชื่อว่าความร่วมมือในหลายระดับ (Multi-level Cooperation) กับ Binance ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Blockchain Infrastructure ระดับโลก สอดคล้องกับเป้าหมายของ GULF ที่ต้องการเป็นผู้นำในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และเปิดโอกาสให้สามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต

นอกจากนี้ยังได้มีการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล BNB ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลัก (Native Coin) ของระบบนิเวศทางธุรกิจของ Binance (BNB Chain Ecosystem) ใช้เป็น utility token เพื่อใช้งาน Application ที่อยู่บน BNB Chain ซึ่งนับเป็นบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดของโลกตามจำนวนผู้ใช้งาน (Active Users) ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำและมีความสามารถในการจัดการธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จำนวนการทำธุรกรรมผ่าน BNB Chain เติบโตอย่างก้าวกระโดด นำไปสู่ความต้องการ(demand) การใช้สกุลเงิน BNB ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในหลายระดับ (Multi-level Cooperation) กับ Binance ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Blockchain Infrastructure ระดับโลก สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นผู้นำในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต

อนึ่ง Binance.US ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 62 และเป็นผู้นาในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผู้ใช้จานวนหลายล้านคน และมีปริมาณการซื้อขายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปัจจุบัน Binance.US ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศสหรัฐอเมริกาจานวน 45 รัฐและ 7 ดินแดน โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาภายในสิ้นปี 65

ทั้งนี้ Binance.US จะนาเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการเพิ่มจานวนบุคลากร ทำการตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทน เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และลงทุนซื้อกิจการที่มีศักยภาพในอนาคต โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ดังนั้น การลงทุนใน Binance.US จึงเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีจำนวนผู้ใช้งานเติบโตเร็วที่สุดในโลก และยังสามารถรับรู้มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ Binance.US เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

อ้างอิง : https://www.infoquest.co.th/2022/191944

 

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

โบรกเกอร์ forex

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker168

- Advertisement - spot_img

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisement - spot_img

บทความล่าสุด