globalgt exness

พาณิชย์อนุมัติให้ มาม่า, ไวไว, ยำยำขึ้นราคาได้ซองละไม่เกิน 1 บาท

พาณิชย์อนุมัติให้ มาม่า, ไวไว, ยำยำขึ้นราคาได้ซองละไม่เกิน 1 บาท

พาณิชย์อนุมัติให้ มาม่า, ไวไว, ยำยำขึ้นราคาได้ซองละไม่เกิน 1 บาท : พาณิชย์อนุมัติให้ มาม่า, ไวไว, ยำยำขึ้นราคาได้ซองละไม่เกิน 1 บาท จาก 6 เป็น 7 บาท เริ่มวันที่ 25 สิงหาคม กรมการค้าภายในไฟเขียว “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” ปรับขึ้นราคาไม่เกินซองละ 7 บาท นำร่อง 3 ยี่ห้อ “มาม่า-ไวไว-ยำยำ” เริ่ม 25 ส.ค.นี้ พร้อมเงื่อนไขเข้ม หากต้นทุนลดลงจะมีหนังสือแจ้งให้ปรับลดราคา

อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังการประชุมร่วมกับผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 3 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยเพรซิเด้นท์ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ตรามาม่า บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ตราไวไว และบริษัท วันไทย อุตสาหกรรม อาหาร จำกัด ตรายำยำ เพื่อพิจารณากรณีที่ผู้ผลิตยื่นขอปรับขึ้นราคาแบบซองจาก 6 บาทเป็น 8 บาท ซึ่งหลังจากพิจารณาต้นทุนแล้ว ทั้งวัตถุดิบ เช่น ข้าวสาลี น้ำมันปาล์ม แพกเกจจิ้ง รวมถึงต้นทุนพลังงาน และแรงงาน เห็นว่าต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นจริง จึงได้อนุมัติให้ปรับขึ้นราคาทั้ง 3 ราย ไม่เกิน 1 บาทต่อซองสำหรับขนาดปกติ ส่วนรายการอื่น ไม่อนุมัติให้ปรับขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.2565 เป็นต้นไป

และทางกรมฯ ยังได้เพิ่มเงื่อนไขให้ผู้ผลิตปฏิบัติดังนี้ คือ ถ้าต้นทุนวัตถุดิบลดลง ต้นทุนพลังงานลดลง ต้องมีการปรับลดราคาลงมา โดยจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ผลิตปรับลดราคาต่อไป และหากมีกรณีนี้เกิดขึ้น และกรมฯ ได้แจ้งผู้ผลิตไปแล้ว แต่ผู้ผลิตไม่ปรับลดราคาลง จะเป็นการเข้าข่ายขายสินค้าแพงเกินสมควร มีโทษตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ม.26 และ 29

ข้อมูลจาก : https://www.tnnthailand.com/news/wealth/123084/

 

สมัคร XM

exness รีวิว

รีวิวโบรกเกอร์

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker168