globalgt exness

MicroStrategy รายงานผลการถือครอง Bitcoin ที่ 727,000 ดอลลาร์ ในไตรมาสสาม

MicroStrategy รายงานผลการถือครอง Bitcoin ที่ 727,000 ดอลลาร์ ในไตรมาสสาม

MicroStrategy รายงานผลการถือครอง Bitcoin ที่ 727,000 ดอลลาร์ ในไตรมาสสาม : MicroStrategy (MSTR) รายงานผลของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ 727,000 ดอลลาร์จากการถือครอง bitcoin ( BTC ) ในไตรมาสที่สาม ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 917.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง เนื่องจากราคาของ bitcoin ค่อนข้างคงที่ตามรายงานผลประกอบการล่าสุด

การด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของราคาของ bitcoin เมื่อเทียบกับราคาที่ได้มา ซึ่งจะต้องถูกบันทึกด้วยต้นทุน จากนั้นจะปรับเฉพาะเมื่อมูลค่าของสินทรัพย์นั้นด้อยค่าหรือลดลง แต่ถ้าราคาสูงขึ้น จะไม่มีการรายงานจนกว่าจะมีการขายสินทรัพย์

ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. ถึง 19 ก.ย. MicroStrategy ได้ซื้อ 301 bitcoins เป็นเงินประมาณ 6 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานต่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ซึ่งการซื้อดังกล่าวทำให้การถือครอง bitcoin ทั้งหมดของ MicroStrategy เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 130,000 BTC ที่ราคาปัจจุบันของ bitcoin ประมาณ 20,440 ดอลลาร์ ทำให้มูลค่าการถือครองนั้นอยู่ที่ประมาณ 2.66 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าตลาดทั้งหมดของ MicroStrategy อยู่ที่ประมาณ 2.9 พันล้านดอลลาร์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2022 ต้นทุนเดิมและมูลค่าตลาดของการถือครอง bitcoin ของ MicroStrategy อยู่ที่ 3.983 พันล้านดอลลาร์และ 2.532 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนเฉลี่ยต่อ bitcoin ประมาณ 30,639 ดอลลาร์ และราคาตลาดต่อ bitcoin ที่ 19,480.51 ดอลลาร์ .

หลังจากการประกาศผลประกอบการ หุ้น MicroStrategy เพิ่มขึ้นประมาณ 2.3% เป็น 263 ดอลลาร์ โดยราคาหุ้นนั้นร่วงลงประมาณ 51% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ข้อมูลจาก : https://www.coindesk.com/business/2022/11/01/microstrategy-reports-impairment-charge-of-727k-on-bitcoin-holdings-in-q3/

exness รีวิว

รีวิวโบรกเกอร์

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

เปิดบัญชี Forex เพื่อรับโบนัสเทรด

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker168
Line ID : @bestbroker168