exness globalgt

ชาวพม่ารวมตัวประท้วงหน้าสถานฑูตเมียนมาร์ในกรุงเทพฯ

ชาวพม่ารวมตัวประท้วงหน้า สถานฑูตเมียนมาร์ในกรุงเทพฯ
ชาวพม่าหลายร้อยคนในประเทศไทยกำลังแสดงการประท้วงต่อต้านการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยสี่คนของรัฐบาลเมื่อเร็วๆ นี้
 ที่หน้าสถานทูตเมียนมาร์ในกรุงเทพฯ เมื่อวันนี้ 26 กค.2565
ผู้ประท้วงชาว เมียนมาร์สาปแช่งผู้นำระบอบการปกครองของประเทศของตน 
มิน ออง หล่าย ระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเผด็จการหน้า สถานทูต เมียนมาร์ในกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย
การประหารชีวิตมีขึ้นเมื่อวันเสาร์ อ้างจากโฆษกรัฐบาลทหาร ซึ่งเป็นการใช้โทษประหารชีวิตครั้งแรกของเมียนมาร์นับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 
รัฐบาลทหารซึ่งยึดอำนาจเมื่อปีที่แล้วและเผชิญกับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาลด้วยอาวุธที่เพิ่มขึ้น กล่าวว่าพวกเขามีความผิดฐานก่อการร้าย


สมัคร XM

exness รีวิว

รีวิวโบรกเกอร์

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker