exness globalgt

รัฐสภายุโรป โหวตคัดค้านการแบน Crypto ที่ใช้ Proof-of-work

รัฐสภายุโรป โหวตคัดค้านการแบน Crypto ที่ใช้ Proof-of-work

รัฐสภายุโรป โหวตคัดค้านการแบน Crypto ที่ใช้ Proof-of-work : ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 คณะกรรมการรัฐสภายุโรปด้านเศรษฐกิจและการเงิน ได้ตัดสินใจลงคะแนนเสียงคัดค้านการห้ามใช้กลไก Proof-of-Work ซึ่งเป็นรากฐานของ cryptocurrencies ที่เป็นที่นิยมเช่น Bitcoin และ Ethereum


การใช้ cryptocurrencies แบบ Proof-of-Work (PoW) นั้นได้เข้าไปเป็นหนึ่งในประเด็นการร่างกรอบกฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) โดยร่างดังกล่าวนั้นมีชื่อว่า Markets in Crypto Assets (MiCA)
MiCA เป็นกรอบการกำกับดูแลที่ประกอบด้วยบทความ 126 บทความ ตลอดจนแผนการดำเนินงานโดยละเอียดของสถาบันต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก โดยร่างนี้ได้รับการแนะนำโดยคณะกรรมาธิการยุโรปในปี 2020 และเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านการเงินดิจิทัล

MiCA ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ crypto มากมาย เช่น สถานะของสกุลเงินหลักและ stablecoin ทั้งหมด , การดำเนินการของแพลตฟอร์มการขุดและเว็บเทรด — โดยมีข้อยกเว้นที่โดดเด่นบางประการ เช่น สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือ CBDC — โทเค็นหลักทรัพย์ , nonfungible โทเค็น หรือ NFT และการเงินกระจายอำนาจ หรือ DeFi

จุดสนใจหลักของการประชุมรัฐสภาในวันจันทร์ที่ผ่านมา อยู่ที่ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างร่างกฎหมายสองฉบับที่จะลงคะแนนเสียง โดยหนึ่งในนั้นมีภาษาที่เกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ กับ cryptocurrencies ที่อาศัยโปรโตคอล proof-of-work หรือ PoW โดยบรรทัดที่มีปัญหาคือการให้ผู้ให้บริการสกุลเงิน ส่งแผนโดยละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ซึ่งในกรณีของ Bitcoin ( BTC ) และระบบกระจายอำนาจอื่น ๆ ไม่สามารถให้รายละเอียดดังกล่าวในหลักการได้ เนื่องจากไม่มีผู้ดำเนินการส่วนกลาง หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจแบบรายบุคคลหรือส่วนรวม

นั่นคือเหตุผลที่ร่างกฎหมายนี้ได้รับการแก้ไขก่อนหน้านี้เพื่อขจัดการหยุดชะงักด้านกฎระเบียบดังกล่าว โดย Stefan Berger สมาชิกรัฐสภายุโรปด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน กล่าวว่าภาษาที่เป็นปัญหาไม่ควรปรากฏในร่างสุดท้าย

และในที่สุด MiCa เวอร์ชันสุดท้ายก็ปรากฏขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่ ตามที่ Patrick Hansen หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัท Unstoppable Finance รายงานว่า สมาชิก 32 คนของคณะกรรมการ ECON โหวตคัดค้านเวอร์ชันที่มีข้อจำกัด และมีเพียง 24 คนเท่านั้นที่โหวตเห็นด้วย ซึ่งผู้โหวตเห็นด้วยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยสมาชิกของ Green fraction และ thProgressive Alliance of Socialists และ Democrats

คณะกรรมการการเงินส่วนใหญ่ ลงมติเห็นชอบที่จะประนีประนอม และเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปที่รับผิดชอบ ทำการเสนอกฎหมายใหม่ เพื่อเสนอกฎระเบียบทางเลือก:

“ภายในวันที่ 1 มกราคม 2025 คณะกรรมาธิการจะต้องนำเสนอต่อรัฐสภายุโรปและคณะมนตรี ตามความเหมาะสม เกี่ยวกับข้อเสนอทางกฎหมายเพื่อแก้ไขกฎระเบียบ (EU) 2020/852 ตามมาตรา 10 ของระเบียบนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวม EU sustainable finance taxonomy , กิจกรรมการขุดสินทรัพย์ crypto ใด ๆ ที่มีส่วนช่วยอย่างมากในการบรรเทาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

หลังจากการลงคะแนนเสียงของรัฐสภา ร่าง MiCA จะเข้าสู่ “trilogue” ซึ่งเป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรป คณะมนตรี และรัฐสภา

 

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

โบรกเกอร์ forex

bestbroker168

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker168
Line ID : @bestbroker168