exness globalgt

Time Frame คืออะไร ?

Time Frame คืออะไร ?

Time Frame คืออะไร ?

Time Frame คืออะไร แผนภาพที่ถูกแบ่งตามระยะเวลา เป็นการแบ่งตามความเคลื่อนไหวของ Chart ราคาออกเป็นเวลาย่อยๆ เช่น  M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1

เริ่มแรกท่านต้องเข้าใจก่อนว่า สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ที่นักลงทุนหรือนักเทคนิคคอลให้ความสำคัญ คือ “พฤติกรรมของราคา”
โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นสถิติและแสดงผลออกมาเป็นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยรูปแบบที่มักนิยมใช้กันมากเรียกว่า “แท่งเทียน” (candlestick) ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ “แท่งเทียนขาขึ้น” และ “แท่งเทียนขาลง” โดย ข้อมูลใน 1 แท่งเทียนจะประกอบไปด้วย “ราคาเปิด” , “ราคาปิด” , “ราคาสูงสุด” , “ราคาต่ำสุด” ดังรูป
โดย ระยะเวลาในการแสดงผลของแต่ละแท่งเทียนนั้นจะถูกกำหนดด้วย “Time Frame” ยกตัวอย่างเช่น หากท่านเลือกการแสดงผลใน Time Frame 1 ชม หมายความว่า แท่งเทียนแต่ละแท่ง จะแสดงผล ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด ที่เกิดขึ้นใน 1 ชม และเมื่อนำแท่งเทียนมาเรียงต่อๆกัน จะเกิดเป็นกราฟการเคลื่อนที่ของราคาในแต่ละ ชม ที่ผ่านไป เป็นต้น

ในตลาด “Forex” นักลงทุนหลายๆท่าน โดยเฉพาะ ท่านที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค และใช้โปรแกรม “mt4” หรือ โปรแกรม“ctrader” ในการวิเคราะห์ ย่อมต้องคุ้นเคยกับ “กราฟ” หรือ “chart” เป็นอย่างดีไม่มากก็น้อย ซึ่งโปรแกรมจะแบ่งกราฟออกเป็น “Time frame” ต่างๆกัน ตั้งแต่ 1นาที , 5 นาที , 15 นาที , 30 นาที , 1ชม , 4 ชม , 1 วัน , 1 สัปดาห์ , 1 เดือน

คำถามคือ ควรจะเลือกใช้ Time Frame ไหน ในการเทรด ?
ตอบสั้นๆง่ายๆก็คือ

1. แนวโน้มระยะสั้นจะมีความผันผวนมากกว่ามวลชนกลุ่มน้อยทำให้ทิศทางไม่ชัดเจน
2. แนวโน้มระยะยาวคือมวลชนกลุ่มใหญ่เป็นตัวกำหนดทิศทางของราคามากว่า

 

สมัคร XM

exness รีวิว

รีวิวโบรกเกอร์

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker168