32.9 C
Thailand
วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023

Trend Line มีวิธีดูอย่างไร?

Trend Line

สารบัญ

TREND LINE การลากเส้นเทรนไลน์ไม่มีกฎตายตัว

สิ่งที่ควรเข้าใจเป็นอันดับแรก คือ การลากเส้นเทรนไลน์ ไม่มีกฎ (Rules) ที่ตายตัว ดังนั้น “การลากเส้นเทรนไลน์ จึงไม่มีวิธีที่ถูก และไม่มีวิธีที่ผิด” แต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะลากเส้นเทรนไลน์ ยังไงก็ได้ เพื่อสนับสนุนมุมมองในการเทรดของตัวเอง จึงทำให้กราฟเดียวกันเราอาจจะเห็นเทรดเดอร์แต่ละคนลากเส้นเทรนไลน์ ที่ไม่เหมือนกันได้ แต่ในการลากเส้นเทรนไลน์ แต่ละครั้งเทรดเดอร์แต่ละคนก็มีเหตุผลที่ลากเส้นเทรนไลน์ ต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการเทรด ของเทรดเดอร์คนนั้นว่าเหมาะสมจะลากเส้นเทรนไลน์ แบบไหน เพื่อที่จะนำไปเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยวิเคราะห์ทิศทางราคา

การดูเส้นเทรนไลน์มีวิธีดูได้อย่างไร?

Trend Line คือ uptrend,sideway,downtrend01

Trend line (เส้นแนวโน้ม) คือเส้นที่แสดงทิศทางของหุ้นที่มีการเคลื่อนที่ไปในแนวทางใดทางหนึ่ง ตามแนวโน้มนั้นๆ ทำให้เราทราบถึงแนวโน้มของราคาหุ้นในอนาคต และสามารถนำเส้นแนวโน้มไปหาแนวต้าน, แนวรับ หรือหาทิศทางของราคาได้ โดยเส้นแนวโน้มจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend), แนวโน้มขาลง (Downtrend) และ แนวโน้มที่เคลื่อนตัวไปทางด้านข้าง (Sideways Trend)

แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) มีรูปแบบที่จุดสูงสุดของราคาที่ขึ้นไปในแต่ละครั้งจะสูงกว่าจุดสูงสุดเดิม และราคาต่ำสุดของหุ้นที่ลดลงในครั้งใหม่จะสูงกว่าจุดต่ำสุดเดิม โดยเส้นแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) จะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุดต่ำอย่างน้อยสองจุดในแนวขึ้น โดยไม่ควรมีจุดฐานที่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขึ้นดังกล่าว ต่อมาหากราคาหุ้นตกทะลุผ่านเส้นแนวโน้มนี้ เป็นการบอกถึงแนวโน้มหุ้นจะเปลี่ยนเป็นขาลง

จุดสังเกตในการดูเส้น แนวโน้มขาขึ้น

·    จุดยอดของราคาที่ขึ้นไปในแต่ละครั้งจะ สูงกว่า จุดสูงสุดเดิม (High ใหม่มักจะอยู่ สูงกว่า High เดิม)

·       จุดต่ำสุดของราคาที่ขึ้นไปในแต่ละครั้งจะอยู่ สูงกว่า จุดต่ำสุดเดิม (Low ใหม่มักจะอยู่ สูงกว่า Low เดิม)

·       แนวโน้มราคาไต่ระดับ ขึ้นต่อเนื่อง

แนวโน้มเส้นเทรนไลน์ ขาขึ้น เรียกว่า ภาวะกระทิง (Bullish)

 

ข้อแนะนำในการลากเส้น เทรนไลน์ ขาขึ้น

  • ลากเส้นเชื่อมจุดต่ำสุดสำหรับเส้น เทรนไลน์ ขาขึ้น
  • หากราคาวิ่งมาแตะที่เส้นเทรนไลน์หรือลงไปต่ำกว่า ให้พิจารณาปิดสถานะ Buy/Long และมีโอกาสที่กราฟจะกลับเทรน ให้พิจารณาเปิดสถานะ Sell/Short

จุดสังเกตการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง

·  ราคาหุ้นวิ่งเข้ามาใกล้เส้น เทรนไลน์ ขาขึ้น

·   ราคาหุ้นวิ่งทะลุแนวรับ เทรนไลน์ ขาขึ้น

·   ความชันของกราฟจาก 90 ถึง 45 องศาในแนว Y เริ่มเปลี่ยนทิศทางมา 180 แกน X

 

แนวโน้มขาลง (Downtrend)

Trend line Downtrend

แนวโน้มขาลง (Downtrend) มีรูปแบบที่จุดยอดของราคาที่ขึ้นไปในแต่ละครั้งจะต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิม และจุดต่ำสุดของการลดลงครั้งใหม่จะต่ำกว่าจุดต่ำสุดครั้งก่อน โดยเส้นแนวโน้ขามลง (Downtrend) จะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุดสูงสุดอย่างน้อยสองจุดในแนวลง โดยไม่ควรมีจุดยอดที่สูงกว่าเส้นแนวโน้มลงดังกล่าวต่อมา หากราคาหุ้นทะลุผ่านเส้นแนวโน้มนี้ขึ้นไป เป็นการบอกถึงแนวโน้มหุ้นจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น

จุดสังเกตในการดูเทรนไลน์ แนวโน้มขาลง

·     จุดต่ำสุดของราคาที่ลงไปในแต่ละครั้งจะอยู่ ต่ำกว่า จุดต่ำเดิม (Low ใหม่มักจะอยู่ ต่ำกว่า Low เดิม)

·     จุดยอดของราคาที่ขึ้นไปในแต่ละครั้งจะอยู่ ต่ำกว่า จุดสูงสุดเดิม (High ใหม่มักจะอยู่ ต่ำกว่า High เดิม)

·     แนวโน้มราคาไต่ระดับ ลงต่อเนื่อง

·   แนวโน้มเทรนไลน์ ขาลง เรียกว่า ภาวะหมี (Bearish)

 

ข้อแนะนำในการลากเส้น เทรนไลน์ ขาลง

Trend line
  • ลากเส้นเชื่อมจุดสูงสุดสำหรับเส้น เทรนไลน์ ขาลง
  • หากราคาวิ่งมาแตะที่เส้นเทรนไลน์หรือขึ้นไปสูงกว่า ให้พิจารณาปิดสถานะ Sell/Short และมีโอกาสที่กราฟจะกลับเทรน ให้พิจารณาเปิดสถานะ Buy/Long

จุดสังเกตการกลับตัวของแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น

·   ราคาหุ้นวิ่งเข้ามาใกล้เส้น เทรนไลน์ ขาลง

·   ราคาหุ้นวิ่งทะลุแนวต้าน เทรนไลน์ ขาลง

·   ความชันของกราฟจาก – 90 องศา ถึง -45 องศาในแนว Y เริ่มเปลี่ยนทิศมาทาง มาแกน X ที่ 180 องศา

 

แนวโน้มที่เคลื่อนตัวไปทางด้านข้าง (Sideways Trend)

trend line แนวโน้มที่เคลื่อนตัวไปทางด้านข้าง (Sideways Trend)

แนวโน้มที่เคลื่อนตัวไปทางด้านข้าง (Sideways Trend) ระดับราคาจะวิ่งอยู่ภายในช่วงแนวรับและแนวต้านในแนวนอน โดยเมื่อราคาเคลื่อนตัวขึ้นและไปพบกับเส้นต้าน ราคาหุ้นจะดีดตัวลง ในทางตรงกันข้ามเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปจนพบกับแนวรับ ก็จะดีดตัวขึ้น โดยเคลื่อนตัวสลับขึ้นลงไปมาในลักษณะแนวระนาบ ไม่ทะลุกรอบราคาเดิม

ข้อแนะนำในการลากเส้น เทรนไลน์ แนวโน้มที่เคลื่อนตัวไปทางด้านข้าง (Sideways Trend)

• ลากเส้นเชื่อมจุดแนวรับ และ แนวต้าน ให้ได้กรอบราคา

• หากราคาวิ่งมาแตะที่เส้นเทรนไลน์ หรือ ทะลุเทรนไลน์ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง มีโอกาสที่จะกลับเป็นแนวโน้มนั้นๆ

จุดสังเกตในการดู เทรนไลน์ แนวโน้มที่เคลื่อนตัวไปทางด้านข้าง (Sideways Trend)

·   จุดต่ำสุดใหม่ ใกล้เคียง จุดต่ำสุดเดิม

·   จุดสูงสุดใหม่ ใกล้เคียง จุดสูงสุดเดิม

·   หาทิศทางที่แน่ชัดไม่ได้

· ราคาวิ่งอยู่ในกรอบ

 

Trend Line คือ

เทรนไลน์ 1
เทรนไลน์ 2
เทรนไลน์ 3
เทรนไลน์ 7
เทรนไลน์ 8
เทรนไลน์ 9
เทรนไลน์ 11
เทรนไลน์ 13
เทรนไลน์ 14
เทรนไลน์ 15
เทรนไลน์ 17
เทรนไลน์ 18
เทรนไลน์ 19

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker168
Line ID : @bestbroker168

ความรู้พื้นฐาน Forex เทรด Forex ยังไงให้ได้เงิน เบื้องต้น
บทที่ 2 แนวรับ แนวต้าน (Support & Resistance)

เส้นแนวรับแนวต้านช่วยให้ช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์หาจุดซื้อจุดขายเพื่อทำกำไร, ช่วยให้มองเห็นช่วงของราคา หรือกรอบราคา,

ใช้วิเคราะห์คู่กับอิดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดอื่นๆ ในการหาจังหวะลงทุนหรือขายหุ้นเพื่อทำกำไร

แนวรับแนวต้าน
แนวรับ แนวต้าน (Support & Resistance)
แนวรับ คือ ระดับราคาหุ้นที่มีความต้องการซื้อมาก แนวรับหรือ Support หมายถึงราคาต่ำสุดของราคาที่เป็นไปได้และคาดว่าจะเป็นราคาที่คนต้องการซื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้มีแนวโน้มที่ราคาจากที่ปรับตัวลง จะกลับตัวเพิ่มสูงขึ้น แนวต้าน คือ ระดับของราคาหุ้นที่มีความต้องการขาย ในทางกลับการ แนวต้านหรือ Resistance เป็นราคาสูงสุดที่เป็นไปได้ที่ราคาหุ้นจะสามารถทำได้ ซึ่งนักลงทุนมองว่ากราฟราคาของหุ้นตัวนี้จะไม่สูงไปกว่านี้ได้ ซึ่งหากราคาหุ้นขึ้นไปถึงแนวต้านนี้ ก็มีแนวโน้มที่หุ้นจะกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงได้
ความรู้พื้นฐาน Forex เทรด Forex ยังไงให้ได้เงิน เบื้องต้น
บทที่ 3 Money Management และ Position Sizing

Money management คือการจัดการเงินทุนเพื่อเทรดอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาเงินทุนเเละอยู่รอดในตลาด

Money management คือ
 Money Management และ Position Sizing
Position Sizing จะช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุน การเติบโตของพอร์ตลงทุน สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ เมื่อกำหนดความเสี่ยงเท่า ๆ กัน ทุกออเดอร์เป็นการป้องกันไม่ให้ขาดทุนจำนวนมาก หากขาดทุน สามารถกลับมาทำกำไรให้เงินเท่าเดิม หรือเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ลำบากมากนักสามารถเทรดได้ในระยะยาว ไม่ขาดทุน ถึงขั้นล้างพอร์ต แน่นอน แนวต้าน คือ ระดับของราคาหุ้นที่มีความต้องการขาย ในทางกลับการ แนวต้านหรือ Resistance เป็นราคาสูงสุดที่เป็นไปได้ที่ราคาหุ้นจะสามารถทำได้ ซึ่งนักลงทุนมองว่ากราฟราคาของหุ้นตัวนี้จะไม่สูงไปกว่านี้ได้ ซึ่งหากราคาหุ้นขึ้นไปถึงแนวต้านนี้ ก็มีแนวโน้มที่หุ้นจะกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงได้