exness globalgt

UST คืออะไร ?

UST คืออะไร ?

UST คืออะไร ? UST เป็น Algorithmic Stablecoin ที่เกิดจากการนำ LUNA มา Burn หรือทำลายลง เพื่อ Mint หรือผลิต UST ขึ้นมาแทน
ปกติแล้ว LUNA มีราคาเท่าไร UST ที่ผลิตได้ก็จะมีจำนวนเท่านั้น
เช่น หาก LUNA มีราคา 5 ดอลลาร์สหรัฐ จะสามารถผลิต UST ได้ที่ 5 เหรียญ

ซึ่งถ้า LUNA มีราคาเพิ่มขึ้นมาที่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ จะสามารถผลิต UST ได้ที่ 10 เหรียญ
จากกลไกนี้ ทำให้ช่วยสร้างสมดุลราคาของ UST ให้ตรึงไว้ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐไว้ได้

UST Stablecoin หลุดระดับ PEG จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลไกของ Stablecoin สั่นคลอน ?
จากเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อ UST หลุดระดับตรึงค่ากับดอลล่าร์สหรัฐ ทำให้กลไกของ UST Stablecoin สั่นคลอนไม่น้อย เริ่มจาก Stablecoin คืออะไร UST ทำงานอย่างไรและมีโอกาสเกิดผลกระทบใด

Stablecoin คืออะไร?
Cryptocurrency ที่ ‘มีมูลค่าคงที่’ โดยการตรึงมูลค่าด้วยสกุลเงินหลักของโลก หรือตรึงมูลค่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล และการควบคุมปริมาณเหรียญด้วยกลไกทางคอมพิวเตอร์ ทำให้ Stablecoin มีความผันผวนน้อยกว่าโตเคอร์เรนซีอื่น ๆ

UST คืออะไร?

เหรียญ UST คือสกุลเงินดิจิทัลแบบ Stablecoin มีมูลค่าคงที่ โดยการออกเหรียญจะต้อง Burn หรือทำลายเหรียญ Luna ทิ้ง มี BTC ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาเป็น reserved ของระบบ UST

กลไกของ UST
เหรียญ UST จะมีการตรึงมูลค่าให้เท่ากับ $1 เสมอ กรณีที่เหรียญ UST มีราคาเกิน $1 จะมีคนเข้ามาทำ Arbitrage (การซื้อเหรียญจากที่ที่ถูก ไปขายแพงเพื่อทำกำไร) โดยการเผาเหรียญ LUNA ทิ้งเพื่อเอา UST มาเทขายในตลาด
ในทางกลับกันหาก UST ราคาต่ำกว่า $1 จะต้อง Burn เหรียญ UST ทิ้งเพื่อเอา LUNA กลับคืนมาในระบบ เมื่อจำนวนเหรียญ UST ลดลง ทำให้ราคาดีดกลับมาที่ 1$ เท่าเดิม

โดยปกติแล้ว Stablecoin จะมีความผันผวนน้อยกว่าเหรียญดิจิทัลสกุลอื่น หลังจากเหตุการณ์การดิ่งลงของเหรียญ UST นั้นสร้างสั่นคลอนต่อนักลงทุนอยู่ไม่น้อย สถานการณ์ UST จะเป็นยังไงบ้างต้องติดตามกันต่อไป นักลงทุนอย่าลืมที่จะรัดเข็มขัด และ DYOR ทุกครั้งก่อนลงทุนใด ๆ

 

 

Global GT รีวิว

สมัคร Global GT

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker