globalgt exness

ฝากเงิน ZFX วิธีการฝากเงินโบรกเกอร์ ZFX ล่าสุดปี 2022

ฝากเงิน ZFX วิธีฝากเงิน Forex โบรกเกอร์ ZFX 002

ฝากเงิน ZFX วิธีการฝากเงินเข้าโบรกเกอร์ ZFX ล่าสุด ปี 2022

เราจะมาสอนฝากเงินเพื่อเทรด Forex กับโบรกเกอร์ ZFX แบบจับมือทำ

พร้อมวีดีโอสอนวิธีฝากเงินเข้าบัญชี ZFX  ทำตามไปพร้อมกับเราเลย

เปิดบัญชีเทรด Forex โบรกเกอร์ ZFX คลิก: “เปิดบัญชีเทรด Forex โบรกเกอร์ ZFX”

วิธีการฝากเงินเข้าโบรกเกอร์ ZFX

ฝากเงินเทรด Forex กับโบรกเกอร์ ZFX วิธีการฝากเงินเข้าโบรกเกอร์ ZFX

วิธีการฝากเงินโบรกเกอร์ ZFX มีหลายวิธีแต่ที่ง่าย สะดวก รวดเร็วคือการฝากเงินผ่านการสแกน QR code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ในประเทศไทย 

สมัคร ZFX เปิดบัญชีเทรด Forex กับโบรกเกอร์ ZFX คลิกที่คำว่าเปิดบัญชี > (เปิดบัญชี)

อ่านรีวิวเพิ่มเติม > รีวิวโบรกเกอร์ ZFX เทรดกับ ZFX ดีไหม มีข้อดีข้อเสีย อะไรบ้าง

ช่องทางการฝากเงินทั้งหมด โบรกเกอร์ ZFX ล่าสุด ปี 2022

วิธีการฝากเงินเข้าโบรกเกอร์ ZFX ฝากเงิน ZFX  

การฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายจริงสามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้จากหลากหลายช่องทาง เช่น Scan QR code, Local Bank ,Transfer, Digital Currency, Visa Master, E-Wallet, International Bank Wire   

แต่วิธีที่ง่าย สะดวกและรวดเร็วคือการฝากเงินผ่านการสแกน QR code ปกติเงินเข้าบัญชีทันที

ขั้นตอนการฝากเงินโบรกเกอร์ ZFX ล่าสุด ปี 2022

ฝากเงิน ZFX วิธีการฝากเงินเข้าโบรกเกอร์ ZFX ล่าสุด 2022

ฝากเงิน ZFX เข้าสู่ระบบ ZFX

ขั้นตอนที่ 1.1 เข้าสู่พื้นที่ส่วนตัว ZFX คลิก: ล็อคอินเข้าพื้นที่ส่วนตัว ZFX

 

 

ฝากเงิน ZFX ขั้นตอนที่ 1.2 เข้าสู่หน้าฝากเงิน 001

ขั้นตอนที่ 1.2 เข้าสู่หน้าการฝากเงิน ZFX ห้เลือกคลิก “ฝากเงิน” เพื่อเข้าสู่หน้าการฝากเงิน 

ฝากเงิน ZFX วิธีการฝากเงินเข้าโบรกเกอร์ ZFX ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อคลิกฝากเงินระบบจะพามาหน้าการฝากเงิน ให้เลือกช่องทางการฝากเงินโดยเลือกที่ช่องทาง Scan QR code

ระบบจะแสดงช่องทางการชำระเงินผ่าน QR code ดังนี้ 
• LakeCoin
• WinTech
• 1-2-Pay
• TxPay
• ECLP
 
ให้เลือกช่องทางการฝากเงิน LakeCoin ตามตัวอย่าง หรือช่องทางอื่น ตามจำนวนเงินขั้นต่ำและสูงสุดที่คุณต้องการ
วิธีการฝากเงินเข้าโบรกเกอร์ ZFX ขั้นตอนที่ 3.0

ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือก “บัญชีซื้อขาย MT4” ที่ต้องการจะฝากเงินเข้าบัญชีและระบุจำนวนเงินที่ต้องการจะฝาก(สกุลเงิน USD) เมื่อระบุจำนวนเงินที่ต้องการจะฝากเสร็จแล้วให้ท่านคลิกที่ “ยืนยันการฝากเงิน”

คลิกเลือก “บัญชีซื้อขาย MT4” ที่ต้องการจะฝากเงินเข้าบัญชี

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจะฝาก (สกุลเงิน USD)

เมื่อระบุจำนวนเงินที่ต้องการจะฝากเสร็จแล้วให้คลิกตรง “ยืนยันการฝากเงิน”

ฝากเงิน ZFX วิธีการฝากเงินเข้าโบรกเกอร์ ZFX ขั้นตอนที่ 4.0

ขั้นตอนที่ 4 คลิกเลือก ระบุชื่อผู้ฝากเงินเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นคลิก “ฝากเงิน”

ฝากเงิน ZFX วิธีการฝากเงินเข้าโบรกเกอร์ ZFX ขั้นตอนที่ 4.1

ขั้นตอนที่ 4.1  คลิก “ฉันโอนเงินสำเร็จ” หลังจากชำระเงินผ่านการ Scan QR code เรียบร้อยแล้ว  

ฝากเงิน ZFX วิธีการฝากเงินเข้าโบรกเกอร์ ZFX ขั้นตอนที่ 4.2

ขั้นตอนที่ 4.2 คลิกที่คำว่า “ยืนยัน” เพื่อทำการยืนยันชำระเงินฝากเข้าบัญชีเทรด

ฝากเงิน ZFX วิธีการฝากเงินเข้าโบรกเกอร์ ZFX ขั้นตอนที่ 4.3

ขั้นตอนที่ 4.3 เสร็จสิ้นการฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อเทรด Forex โบรกเกอร์ ZFX

การฝากเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว รอผู้ให้บริการดำเนินการ

“การฝากเงินใช้เวลา 10-15 นาที หากเกินเวลากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า”

เสร็จสิ้นการฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อเทรด Forex โบรกเกอร์ ZFX

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
 Instagram.com: bestbroker168
Line ID : @bestbroker168