exness globalgt

เอลซัลวาดอร์ ประกาศสร้าง Bitcoin City เป็นประเทศแรกของโลก

เอลซัลวาดอร์ ประกาศแผน Bitcoin City เป็นประเทศแรกของโลก

เอลซัลวาดอร์ ประกาศสร้าง Bitcoin City เป็นประเทศแรกของโลก

เอลซัลวาดอร์ ประกาศสร้าง Bitcoin City เป็นประเทศแรกของโลก สนับสนุนการใช้งานเงินดิจิทัลอย่างเต็มที่ รวมไปถึงส่งเสริมกระบวนการขุดเหรียญ Bitcoin โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากภูเขาไฟและนำรายได้มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อไปสู่เป้าหมายศูนย์กลางการเงิน

 

bitcoin-city

ภาพจาก : designboom

 

เมือง Bitcoin City ได้รับการออกแบบโครงสร้างผังเมืองใหม่ทั้งหมดโดยผังเมืองมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมคล้ายเหรียญ Bitcoin ถนนของเมืองทุกสายมุ่งหน้าสู่ใจกลางเมืองคล้ายโครงสร้างของเครือข่ายเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เทคโนโลยีเบื้องหลังการพัฒนาเงินดิจิทัล Bitcoin ประชาชนที่อยู่อาศัยในตัวเมืองสามารถใช้เงิน Bitcoin ชำระสินค้า อาหาร ค่าโดยสารเครื่องบิน ท่าเรือและรถไฟ โดยเสียภาษีในรูปของภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แต่จะไม่มีการจัดเก็บภาษีเงินได้จากเงินเดือน ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ในส่วนการสนับสนุนจากรัฐบาลเอลซัลวาดอร์จะมีการออกพันธบัตร Bitcoin มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐพัฒนาโดย Blockstream บริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนจากประเทศแคนาดาจำหน่ายให้กับนักลงทุนถือครอง เงินรายได้จากการจำหน่ายพันธบัตร 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะถูกนำไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในเหมืองขุด Bitcoin และเงินรายได้อีก 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะถูกนำไปใช้ซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมเพื่อจัดเก็บเป็นเงินทุนของประเทศเอลซัลวาดอร์ซึ่งจะทำให้ประเทศถือครองเหรียญ Bitcoin จำนวนเกือบ 2,000 เหรียญ

ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาประธานาธิบดี นายิบ บูเกเลของประเทศเอลซัลวาดอร์ได้อนุมัติให้เงินดิจิทัล Bitcoin สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเป็นประเทศแรกของโลกพร้อมกับทำการเข้าซื้อเงินดิจิทัล Bitcoin จำนวน 400 เหรียญ มูลค่าประมาณ 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงที่ราคาเหรียญ Bitcoin มีมูลค่าประมาณ 52,680 ดอลลาร์สหรัฐ และมีการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องในช่วงที่ราคาเหรียญ Bitcoin ตกต่ำมากที่สุดในช่วงเวลาต่าง ๆ
ขอบคุณแหล่งข้อมูล  : Coindesk.com