36.9 C
Thailand
วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
- Advertisement -spot_img

ก.ล.ต. ประชุมหารือ DSI เพื่อบูรณาการด้านกฎหมายกรณี Zipmex

ก.ล.ต. ประชุมหารือ DSI เพื่อบูรณาการด้านกฎหมายกรณี Zipmex : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคลเลขาธิการ ก.ล.ต. นำคณะผู้บริหารประชุมหารือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.

กรณีบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) โดยมีข้อสรุปว่า ก.ล.ต. จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากกรณีดังกล่าวอาจมีความเสียหายกับประชาชนจำนวนมาก ประกอบกับต้องพิจารณาว่ามีการกระทำผิดตามกฎหมายอื่น ๆ หรือไม่อย่างไร นอกเหนือจากความผิดภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ที่ ก.ล.ต. มีอำนาจดำเนินการในฐานะผู้กำกับดูแล

ข้อมูลจาก : https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=9523สำนักงาน กลต.

 รูปจาก :  สำนักงาน กลต.

 

สมัคร XM

exness รีวิว

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

- Advertisement -spot_img
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
บทความล่าสุด