globalgt exness

Eric Wall หนึ่งในเจ้าหนี้ของ Mt. Gox ออกมาปฏิเสธข่าวลือ การปล่อย 140,000 BTC ที่ออกมาก่อนหน้านี้

Eric Wall หนึ่งในเจ้าหนี้ของ Mt. Gox ออกมาปฏิเสธข่าวลือ การปล่อย 140,000 BTC ที่ออกมาก่อนหน้านี้

Eric Wall หนึ่งในเจ้าหนี้ของ Mt. Gox ออกมาปฏิเสธข่าวลือ การปล่อย 140,000 BTC ที่ออกมาก่อนหน้านี้ : Eric Wall หนึ่งในเจ้าหนี้ของ Mt. Gox ออกมาปฏิเสธรายงานเกี่ยวกับการกระจาย 140,000 BTC ที่จะเกิดขึ้น โดยเขากล่าวว่าระบบการจ่ายเงินยังไม่ถูกสร้างขึ้น แม้แต่ทางเลือกที่นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจะได้รับเงินอย่างไรก็ยังไม่พร้อม

▶️ Eric Wall หนึ่งในเจ้าหนี้ของ Mt. Gox ปฏิเสธรายงานเกี่ยวกับการเทขาย 140,000 BTC ที่ใกล้จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆนี้ เขายังกล่าวอีกว่ากระบวนการการจ่ายเงินยังไม่ได้มีขึ้น แม้แต่ทางเลือกของการแลกเปลี่ยนที่นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจะสามารถรับเงินได้ก็ยังไม่พร้อมด้วยซ้ำ! 😱
▶️ เจ้าหนี้ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า การชำระเงินด้วย BTC และ BCH จะทำเป็นงวด ๆ และเจ้าหนี้บางรายได้ขายสิทธิเรียกร้องของตนไปยัง Fortress แล้ว
 

เจ้าหนี้ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการชำระเงินด้วย BTC และ BCH จะทำเป็นงวด ๆ ไป

ตามข่าวลือเมื่อวันก่อน Mt. Gox จะมีการชดเชย 140,000 BTC ในวันนี้ 28 สิงหาคม ทำให้หลายคนตื่นตระหนกและสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อราคา Bitcoin และตลาดอื่น ๆ และทำให้ราคาของ BTC ในขณะนั้นลดลงต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ทั้ง ศาล , เจ้าหนี้ , หรือผู้ชำระบัญชีของ Mt. Gox ยังไม่ได้ระบุวันที่ที่ชัดเจนหรือข้อมูลเฉพาะอื่น ๆ

ข้อมูลจาก : https://u.today/mt-gox-creditor-denies-fake-report-about-imminent-release-of-140000-btc

 

สมัคร XM

exness รีวิว

รีวิวโบรกเกอร์

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker168