globalgt exness

Binance ชี้แจงสาเหตุของปัญหาการถอน Bitcoin

Binance ชี้แจงสาเหตุของปัญหาการถอน Bitcoin

Binance ชี้แจงสาเหตุของปัญหาการถอน Bitcoin :  Binance  ได้อธิบายถึงสาเหตุของปัญหาการถอนเงินที่หยุดไปชั่วคราวของ bitcoin ในวันจันทร์ โดยกล่าวว่าพวกเขาเกิดจากการซ่อมแซมเพื่อจัดการกับความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์เล็กน้อย
 Binance เขียนว่า “กำลังซ่อมแซมความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์เล็กน้อยใน wallet consolidation nodes ก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้ธุรกรรมก่อนหน้านี้ที่รอการ broadcast ไปยังเครือข่ายหลังจากโหนดได้รับการแก้ไข”

บริษัท กล่าวว่า “ธุรกรรมที่รอดำเนินการเหล่านี้มีค่าธรรมเนียม GAS ต่ำ ซึ่งส่งผลให้มีธุรกรรมการถอนเงินในภายหลัง ซึ่งชี้ไปที่การรวม UTXO ที่รอดำเนินการ – เกิดการติดขัดและประมวลผลไม่สำเร็จ”

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Binance กล่าวว่าต้อง “เปลี่ยน logic เพื่อนำ UTXO ที่ประสบความสำเร็จจาก consolidation transactions หรือธุรกรรมการถอนเงินที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ซึ่งการแก้ไขนี้จะป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีก”

คำอธิบายของ Binance อาจบรรเทาความกังวล หลังจากเครือข่าย Celsius ได้ประกาศว่าจะหยุดการถอนโดยอ้างถึง “สภาวะตลาดที่รุนแรง”

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker168
Line ID : @bestbroker168