Non-Farm Payrolls (NFP) คือ

Non-Farm Payrolls (NFP) คือ

Non-Farm Payrolls (NFP) คือ อะไรกันแน่ส่งผลทำให้เกิดความผันผวนในตลาดฟอเร็กซ์อย่างมาก ได้อย่างไร โดยที่ NFP คือการวัดการเปลี่ยนแปลงสุทธิในงานจ้างงานเทรดเดอร์ทุกๆท่านสามารถ ใช้ปฏิทินเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการการประกาศตัวเลข Non-Farm Payrolls

แล้ว NFP คือ

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงถึงจำนวนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ไม่รวมการจ้างงานในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น พนักงานของรัฐ การจ้างงานส่วนตัว และการจ้างงานขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

การประกาศตัวเลข Non-Farm Payrolls โดยทั่วไปทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างมากในตลาดฟอเร็กซ์ โดยปกติ การประกาศตัวเลข Non-Farm Payrolls จะเผยแพร่ในวันศุกร์แรกของทุกเดือน เวลา 20.30 น. บทความนี้จะอธิบายบทบาทของ NFP ในด้านเศรษฐศาสตร์และวิธีการใช้ข้อมูลการวางกลยุทธ์การเทรดด้วย NFP

NFP ส่งผลต่อ FOREX อย่างไร

ตัวเลข NFP มีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้สถานะเศรษฐกิจปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยตัวเลข NFP นั้นประกาศโดยสำนักสถิติแรงงาน และตารางประกาศตัวเลขนี้นั้น สามารถค้นหาได้จากปฏิทินเศรษฐกิจ

การจ้างงานเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากสำหรับธนาคารกลางสหรัฐ เมื่ออัตราการว่างงานสูง ผู้กำหนดนโยบายมักจะมีนโยบายการเงินเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัว (กระตุ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ) เป้าหมายของนโยบายดังกล่าวคือการเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงาน

ดังนั้น หากอัตราการว่างงานสูงกว่าปกติ จะถือว่าเศรษฐกิจมีศักยภาพการขยายตัวต่ำ และผู้กำหนดนโยบายจะพยายามกระตุ้นด้วยนโยบายการเงินที่กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง และลดความต้องการในเงินดอลลาร์ (เม็ดเงินจะไหลออกจากสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำ)

เทรดเดอร์ทุกท่าน ต้องระวังการประกาศตัวเลข Non-Farm Payrolls เนื่องจากอาจจะถูก margin cal หรือ stop out position การเทรดได้เนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น สเปรดก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน และสเปรดที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การ margin call

จะเทรด หรืออาศัยข้อได้เปรียบจ้า NFP อย่างไร Non-Farm Payrolls (NFP) คือ

เนื่องจากลักษณะที่ผันผวนของการประกาศตัวเลข Non-Farm Payrolls เราขอแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ แบบ PullBack Trading แทนที่จะใช้กลยุทธ์ Break Outโดยที่การเทรดแบบ PullBack Trading จะใช้หลังประกาศตัวเลขออกไปแล้ว เพื่อเว้นระยะให้ตลาด Realize ว่า ตัวเลขนั้นดีเกินไป หรือแย่เกินไปจริงๆ หรือเปล่า เพราะในความเป็นจริง ในวันที่ประกาศตัวเลข NFP นั้น แต่ก็ยังมีตัวเลขสำคัญอื่นๆประกาศออกมาด้วย เช่น CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค), อัตราแลกเปลี่ยนกองทุนของ FED และตัวเลขการเติบโตของ GDP ก็ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเช่นกัน

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

MT4 คืออะไร

bestbroker168

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker168
Line ID : @bestbroker168

 

ใส่ความเห็น