32.8 C
Thailand
วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
- Advertisement -spot_img

Bond Yield คืออะไร? มีความสำคัญต่อการลงทุนในตลาดการเงินอย่างไร

Bond Yield คืออะไร? มีความสำคัญต่อการลงทุนในตลาดการเงินเเละตราสารหนี้อย่างไร

Bond Yield คืออะไร? มีความสำคัญต่อการลงทุนในตลาดการเงินเเละตราสารหนี้อย่างไร :Bond Yield หมายถึง ราคาของตราสารหนี้ (bond) ที่มีราคาค่าตั้งแต่การซื้อ และรายได้ที่ลงทุนจะได้รับจากตราสารนั้น ๆ ในรูปแบบของดอกเบี้ย (interest) และการคืนเงินทุนตั้งต้น (principal) เมื่อตราสารถึงกำหนดชำระหรือถึงวันครบกำหนด (maturity date) มากกว่าราคาที่ซื้อ (par value) เรียกว่า Bond Yield ในทางปฏิบัติ รายได้จากตราสารหนี้ประกอบด้วยดอกเบี้ยและเป็นเงินทุนคืนตัวทุนต้นตามราคาตั้งแต่การซื้อ

การคำนวณ Bond Yield สามารถทำได้หลายวิธี แต่สามวิธีที่นิยมมากที่สุดคือ:

  1. Current Yield: คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของตราสาร หรือรายได้ที่ลงทุนได้จากดอกเบี้ยเทียบกับราคาตลาดปัจจุบันของตราสาร Current Yield = (Annual Interest Payment / Current Market Price) x 100
  2. Yield to Maturity (YTM): คำนวณรายได้ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อถือตราสารจนถึงวันครบกำหนด (maturity) ซึ่งรวมดอกเบี้ยและการคืนทุนตัวทุนต้น โดยระบุให้ราคาปัจจุบันของตราสารเท่ากับราคาในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ YTM นี้ถือว่าเป็นตัวชี้ที่สำคัญที่สุดสำหรับการประเมินความสมรรถนะของตราสารหนี้
  3. Current Yield vs. Yield to Maturity: Current Yield นั้นระบุรายได้ที่ได้จากตราสารที่ถืออยู่ขณะนั้น ในขณะที่ YTM ระบุรายได้ที่คาดว่าจะได้รับหากถือตราสารจนถึงวันครบกำหนด และราคาในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ ดังนั้น YTM มีข้อดีในการให้ข้อมูลที่มีความครอบคลุมมากกว่าเกี่ยวกับผลตอบแทนของตราสาร

Bond Yield สามารถขึ้นลงได้เนื่องจากหลายปัจจัยที่มีผลต่อตลาดตราสารหนี้ และอาจเกิดจากสิ่งต่อไปนี้:

  1. การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยมีผลมากต่อ Bond Yield โดยตรง ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น รายได้จากตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนก็เพิ่มขึ้น และในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยลดลง Bond Yield ก็จะลดลงเช่นกัน.
  2. ความเสี่ยงของตราสาร: ตราสารที่มีความเสี่ยงสูงกว่ามักมี Bond Yield สูงกว่า ความเสี่ยงสามารถมาจากสภาวะของบริษัทหรือหน่วยงานที่ออกตราสารหนี้ หรือจากตัวตราสารเอง (เช่น ตราสารระดับเนนโกฟินส์มีความเสี่ยงต่ำกว่าตราสารระดับนิรามิส)
  3. เปลี่ยนแปลงในความต้องการของตราสาร: ถ้าตราสารหนี้มีความนิยมมากขึ้นราคาของตราสารจะขึ้นสูง และ Bond Yield จะลดลง และในทางกลับกันถ้าตราสารไม่ได้รับความนิยม ราคาของตราสารลงลง และ Bond Yield จะเพิ่มขึ้น.
  4. เปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน: ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินเมื่อตราสารหนี้ถึงกำหนดชำระหรือถึงวันครบกำหนดมีความเปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อรายได้จากตราสารที่ในสกุลเงินนั้น อัตราแลกเปลี่ยนสูงจะทำให้รายได้จากตราสารลดลงและเพิ่ม Bond Yield.
  5. ความเสี่ยงตลาดทั่วไป: ปัจจัยเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวของตลาดอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาจมีผลต่อ Bond Yield ด้วย เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจทำให้นักลงทุนมีแนวโน้มให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในตราสารหนี้ ทำให้ Bond Yield เพิ่มขึ้น.

การเปลี่ยนแปลงใน Bond Yield สามารถมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ดังนั้น, การติดตามตลาดและคำนวณ Bond Yield เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้.Bond Yield เป็นตัวชี้ที่สำคัญสำหรับการลงทุนในตลาดการเงินเนื่องจากมีบทบาทในการประเมินความคุ้มค่าและความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ และช่วยในการตัดสินใจลงทุนที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การลงทุนของนักลงทุน.

 

อ่าน: รีวิวโบรกเกอร์

รีวิวโบรกเกอร์ ZFX

รีวิวโบรกเกอร์ Eightcap

รีวิวโบรกเกอร์ XM

รีวิวโบรกเกอร์ FBS

Cashback Forex รับเงินคืนอัตโนมัติทุกวันสูงสุด 50% จ่ายเงินคืนเข้าบัญชี Exness โดยตรง

- Advertisement -spot_img
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
บทความล่าสุด