globalgt exness

รัฐสภามีมติถอนร่าง “พ.ร.ป.เลือกตั้ง” ให้กมธ.พิจารณาใหม่ ให้สอดคล้องกับสูตร หาร 500

รัฐสภา มีมติถอนร่าง "พ.ร.ป.เลือกตั้ง"

รัฐสภา มีมติถอนร่าง “พ.ร.ป.เลือกตั้ง” ให้ กมธ. พิจารณาใหม่ ให้สอดคล้องกับสูตร หาร 500

รัฐสภามีมติถอนร่าง “พ.ร.ป.เลือกตั้ง”  วันนี้ 26 ก.ค. 65 เวลา 12:31  ณ ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาระหว่าง ส.ส. และ ส.ว.แต่งตั้ง จะต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. วาระที่ 2 ต่อ แต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมา รัฐสภาเสียงข้างมาก (476 ต่อ 25) ได้ลงมติเห็นควรตามที่ฝ่ายคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขอให้ถอนร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ออกไปก่อน เพื่อนำกลับมาพิจารณาต่ออีกครั้งในโอกาสถัดไป
.
เหตุการณ์ที่น่าสนใจคือ นาย มหรรณพ เดชวิทักษ์​ ส.ว.ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการได้ขอเวลาเพื่อปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขมาตราอื่นให้สอดคล้องกับ ม.23 ตามมติของรัฐสภา (ที่ว่าด้วยสูตรคำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 500) ก่อนจะกลับมาชี้แจงว่า ทาง กมธ. มีมติให้คณะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเป็นฝ่ายนำเสนอมาตราที่จะเพิ่มเติมแก้ไขให้สอดคล้องกับ ม.23 ที่แก้ไขไปแล้ว

ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดจากหลายฝ่ายในรัฐสภา เช่น จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่ระบุว่า กมธ. ควรถอนเรื่องนี้กลับไปและเร่งทำให้เสร็จ โดยไม่ควรปล่อยให้เสียงข้างน้อยเพิ่มข้อเสนอใหม่เข้าที่ประชุม

หลังผ่านการถกเถียงไปร่วมชั่วโมง สาธิต ปิตุเตชะ ประธาน กมธ. จึงลุกขึ้นเสนอให้ถอนร่างกฎหมายเลือกตั้งฉบับนี้ไปก่อน เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาต่ออีกครั้งในโอกาสต่อไป เพราะ กมธ. ต้องประชุมหารือในแง่ของปัญหา ข้อบังคับ และเนื้อหาที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ ม.23 โดยระบุด้วยว่า ในการพิจารณาครั้งหน้าจะเริ่มจากมาตราเดิมที่ค้างไว้ ไม่ใช่การนับหนึ่งใหม่

ผลโหวตจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาจากจำนวนผู้ลงมติทั้งหมด 530 คน คือ 476 เสียงเห็นควรยินยอมให้ กมธ. ถอนร่างไปก่อน ในขณะที่ 25 เสียงไม่เห็นควรยินยอมให้ถอน และมี 20 เสียงที่งดออกเสียง

รัฐสภามีมติถอนร่าง “พ.ร.ป.เลือกตั้ง” ที่มาประชุมรัฐสภา :Live]การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) 26 กรกฎาคม 2565 ช่วงที่2 – YouTube

 

สมัคร XM

exness รีวิว

รีวิวโบรกเกอร์

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness

logo

Website : www.bestbroker168.com
Facebook.com: bestbroker168
Instagram.com: bestbroker